Jak odchów niosek wpływa na nieśność?

19/01/2021

Prawidłowy odchów piskląt nieśnych ma ogromne znaczenie dla późniejszej nieśności, jakości jaj, a także długości szczytowej nieśności stada. W praktyce oznacza to, że stworzenie pisklętom optymalnych warunków rozwoju w pierwszych tygodniach życia ma bezpośredni wpływ na późniejszą liczbę produkowanych jaj, a więc także na osiągnięcie dobrych wyników finansowych. Warto więc ze szczególną dbałością podejść do odchowu piskląt nieśnych.

Etapy odchowu piskląt nieśnych – zalecenia
  • I okres (0-5 tygodni)

Należy ograniczyć stres piskląt nieśnych do minimum. Może on bowiem spowolnić rozwój najważniejszych narządów, takich jak serce czy płuca, i negatywnie wpłynąć na późniejszy okres nieśności. Ważna jest również kontrola przyrostu masy ciała kurcząt – ta uzyskana w 5. tygodniu życia decyduje o przyszłych wynikach produkcyjnych.

  • II okres (6-15 tygodni)

Należy stale kontrolować wzrost kurcząt, a także regulować pisklętom tzw. dzień świetlny. Dzięki temu stado będzie mogło wejść w etap nieśności we właściwym czasie.

  • III okres (16-25 tygodni)

W tym okresie należy przenieść kury i stopniowo wprowadzać je w okres nieśności. Ważne jest, aby w 17-18 tygodniu stado osiągnęło normę wagową i dopiero wtedy można wprowadzić stado w nieśność.

 

Wyrównanie stada

Pisklęta nieśne przez pierwszych kilka tygodni odchowu bardzo szybko rosną – do 4. tygodnia zwiększają swoją masę czterokrotnie, intensywnie rozwija się ich szkielet, a od 6. tygodnia nabierają także masy mięśniowej. W czasie odchowu niosek wszystkie pisklęta powinny być regularnie ważone. Pozwoli to na bieżąco kontrolować, jaki procent stada znajduje się poniżej i powyżej normy wagowej, aby móc później wykonać tzw. wyrównanie stada, czyli wykluczenie mniejszych i słabszych, a także zbyt dużych sztuk. Wyrównanie stada na etapie odchowu korzystnie wpływa na późniejszą efektywność nieśności i pomaga uzyskać optymalne wyniki produkcyjne oraz obniżyć śmiertelności wśród kur niosek.

Żywienie piskląt nieśnych

W czasie odchowu niosek konieczne jest zapewnienie prawidłowych warunków żywieniowych i zoohigienicznych, które zagwarantują nie tylko uzyskanie odpowiedniej masy ciała w kluczowym etapie rozwoju ptaków, ale także wpłyną na ich ogólną zdrowotność, bezpieczeństwo oraz późniejszą efektywną nieśność. Dlatego tak ważna jest właściwa struktura paszy, która powinna być dostosowana do potrzeb piskląt nieśnych i odpowiednio zbilansowana. Do zachowania dobrej kondycji stada warto skorzystać z gotowych programów żywienia niosek, które znacząco ułatwiają odchów i gwarantują powtarzalność parametrów pasz. Są to specjalistyczne pasze dla niosek, które dzięki procesowi higienizacji są w pełni bezpieczne mikrobiologicznie (pasze wolne od salmonelli).

 

Dobre praktyki w czasie odchowu niosek

W czasie odchowu należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Nioski odchowywane w klatkach powinny być utrzymywane w klatkach w okresie nieśności. Dzięki temu ogranicza się ryzyko składania przez nie jaj na ściółce oraz ewentualne trudności ze znalezieniem wody i paszy.
  2. Nioski odchowywane na ściółce w okresie nieśności mogą być utrzymywane w systemie klatkowym, ściółkowym lub wolierowym.
  3. Kury, które są utrzymywane w systemie ściółkowym, powinny mieć około tygodnia na przyzwyczajenie się do nowego środowiska przed rozpoczęciem nieśności.
  4. W miarę możliwości dobrze jest zastosować ten sam system poideł w okresie odchowu oraz nieśności. Dzięki temu nioski szybciej zaadaptują się do nowych warunków.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer