Ptasia grypa. Podstawowe zasady bioasekuracji

07/01/2020

Na przełomie roku na terenie naszego kraju wykryto ogniska wirusa ptasiej grypy. W związku z tym przypominamy o podstawowych zasadach bioasekuracji, które bezwzględnie powinny być przestrzegane zarówno przez hodowców, jak i przez osoby utrzymujące drób na własne potrzeby.

Podczas pobytu na fermach hodowlanych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych na wjeździe do fermy oraz przy wejściu do każdego z kurników oraz systematyczne uzupełnianie płynów odkażających.
  • Korzystanie z odzieży ochronnej oraz zmiana obuwia przy wejściu na każdy kurnik.
  • Mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem na każdy obiekt hodowlany.
  • Ograniczenie wstępu osób trzecich na teren fermy.
  • Sprawdzenie stanu zabezpieczeń na oknach, wentylatorach i wlotach oraz ich uzupełnienie. Zabezpieczają one przed dostępem ptactwa oraz innych zwierząt do obiektów hodowlanych.

Ponadto, w celu zmniejszenia zagrożenia ptasią grypą:

  1. Należy zabezpieczyć słomę, która jest wykorzystywana w chowie ściółkowym, przed dostępem dzikiego ptactwa, np. poprzez przetrzymywanie jej w zamkniętych pomieszczeniach.
  2. W przypadku istniejących na terenie gospodarstwa oczek lub innych zbiorników wodnych, należy je zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa.
  3. Należy zabezpieczyć nieszczelności obiektów inwentarskich (np. siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych). Trzeba regularnie sprawdzać szczelność wszystkich rur i połączeń silosów paszowych.
  4. Nie wolno dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa, np. zaleca się usunąć karmniki, rozsypaną na terenie gospodarstwa paszę, opadłe lub niezebrane owoce oraz warzywa.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer