Jak przygotować dobry TMR? Rola doradcy żywieniowego. Film

30/01/2021

Prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach cyklu EKSPERT RADZI. BYDŁO doradza, jak przygotować dobry TMR i dlaczego w tym procesie rola doradcy żywieniowego jest kluczowa.

Badania prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wskazują, że ponad 40% hodowców, będących pod ocena, używa wozów paszowych do produkcji TMR-ów (Total Mice Ration, czyli całkowicie wymieszana dawka) lub do żywienia systemem PMR (Partially Mixed Ration, czyli częściowo wymieszana dawka).

TMR to system żywienia zmieszanymi paszami objętościowymi i paszami treściwymi wraz z dodatkami paszowymi, które znajdują się w jednej mieszance pełnoporcjowej.

Co to jest żywienie systemem TMR? To znaczy, że żywimy krowy mieszaninami pełnoporcjowymi, kilkoma w gospodarstwie, dostosowanymi do wydajności krów w grupach technologicznych.

Podstawowym warunkiem dobrego żywienia systemem TMR jest żywienie to woli, to jest takie, w którym rano, przed zadaniem kolejnej partii TMR-u, pozostaje na stole paszowym 3-5% zadanego TMR-u.

Dobry TMR to taki, którego wartość pokarmowa spełnia wymagania grupy krów, grupy żywieniowej, wynikającej z wydajności mleka. Zawiera tyle białka, tyle energii, tyle składników mineralnych i witamin, które są niezbędne dla tej grupy technologicznej.

Co to jest dobry TMR? Dobry TMR to jest sporządzony dobrze przez doradcę żywieniowego w oparciu o wiarygodne dane dotyczące wartości pokarmowej pasz, sporządzony wobec znanej wydajności mleka konkretnej grupy technologicznej, dobrze wyliczony przez doradcę żywieniowego, to znaczy wyliczona wartość pokarmowa, zawartość energii netto, zawartość białka, w tym białka ulegającego rozkładowi w żwaczu, białka czy aminokwasów wchłanianych jelitowo, zawartość makro- i mikroelementów, zawartość witamin. Jaka? Dostosowana do średniej wydajności mleka w grupie technologicznej.

Wydajność mleczna musi zostać ustalona przez doradcę żywieniowego w porozumieniu nie tylko z hodowcą, który dostarcza informacji, ile dana grupa produkuje mleka, ale również na podstawie obserwacji doradcy żywieniowego tej grupy, którą ma żywić. Musi uwzględnić kondycję tych zwierząt i wiele, wiele innych czynników. Najczęściej doradcy żywieniowi układają TMR-y na wydajność nieco wyższą niż średnia wydajność, np. średnia wydajność grupy wynosi 33 litry mleka, a TMR układa się na 36 litrów mleka, aby zachęcić krowy do wyższej wydajności.

Podział krów na grupy technologiczne i żywienie dostosowane do wydajności są podstawowym warunkiem dobrego TMR-u.

Wartość pokarmowa TMR-u nie może być zepsuta przez niestaranne mieszanie, niestaranne ważenie komponentów, stąd dawka ułożona przez doradcę żywieniowego powinna być taką samą dawką, jak ta, która leży przed krową. Aby sytuacja, w której złe mieszanie czy złe proporcje wynikające z niestaranności, czy z trudności wybierania pasz w silosie, nie spowodowały zmiany wartości pokarmowej paszy.

TMR powinien być powtarzalny, czyli powinien być wykonywany zawsze tak samo.

Oczywiście, wyliczony przez doradcę żywieniowego na kartce, za pomocą programu komputerowego, jest zawsze prawidłowy. Pytanie, co zrobi z tym przepisem, z tą receptą na TMR traktorzysta. Prawidłowy TMR to jest taki, w którym to, co wymiesza traktorzysta jest takie samo, jak napisane i wyliczone przez komputer doradcy żywieniowego. I wreszcie właściwy TMR to jest taki, w którym to, co krowa z niego wybierze, albo co pobierze ze stołu paszowego, jest tym samym, co wyliczył doradca za pomocą programu komputerowego.

Czyli TMR doradcy i TMR krowy powinny być takie same.

Produkty TASOMIX, które umożliwiają przygotowanie optymalnego TMR-u:

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer