Jak przygotować dobry TMR? Odpowiednia struktura. Film

21/12/2020

W ramach cyklu Ekspert radzi. Bydło prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie doradza, jak przygotować dobry TMR i wyjaśnia, dlaczego kluczowa jest odpowiednia struktura fizyczna TMR-u.

Dobrze przygotowany TMR (total mice ration, czyli całkowicie wymieszana dawka) powinien spełniać następujące warunki:

  • 3 x W, czyli dobrze wyliczony, dobrze wymieszany oraz dobrze wysypany na stół paszowy,
  • 1 x P, czyli powtarzalny, codziennie taki sam.
Dobre wymieszanie

Dobrze wymieszany TMR posiada jednorodną strukturę, która nie pozwala na sortowanie, czyli pomijanie długich cząsteczek, a umożliwia wybieranie cząsteczek małych. Jeżeli krowa będzie wybierała tylko drobne cząsteczki, zachoruje na kwasicę żwacza, gdyż żwacz będzie miał zbyt niskie pH. Z kolei kiedy mieszanina będzie zbyt mocno rozdrobniona, to również nie jest to korzystne, ponieważ w tej sytuacji cząsteczki paszy szybko przedostaną się przez układ pokarmowy, gdyż nie będą miały się jak zatrzymać. Nie będą również stymulowały krowy do przeżuwania i ślinienia się, co również może być przyczyną kwasicy.

Odpowiednia struktura TMR-u, czyli dobre wymieszanie, to warunek niezbędny przy żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych.

Dobra struktura fizyczna TMR to taka, która pozwala krowie na przeżuwanie, ślinienie się oraz dobrą strawność. Z drugiej strony struktura ta nie pozwala krowie na sortowanie i pomijanie długich cząsteczek, a wybieranie cząsteczek drobnych.

Strukturę TMR-u sprawdzamy za pomocą specjalnych sit. Analiza struktury fizycznej przed podaniem paszy służy do ocenienia prawidłowości sporządzenia TMR-u. Sita służą również do oznaczania struktury fizycznej niedojadów, np. po 6-8 godzinach od zadania TMR-u. Jeżeli struktura fizyczna, a więc udział poszczególnych frakcji, na 3-4 sitach będzie po 6-8 godzinach taki sam jak natychmiast po zadaniu TMR-u na stół paszowy, będzie to oznaczało, że krowy tego TMR-u nie sortują.

Analiza struktury fizycznej TMR-u za pomocą specjalnych sit to bardzo ważny element pracy doradcy żywieniowego!

Powtarzalność i dobre wysypanie

TMR powinniśmy przygotowywać w taki sposób, aby codziennie był taki sam. Ponadto, ważne jest odpowiednie wysypanie TMR-u na stół paszowy. W systemach wolnostanowiskowych i wolnowybiegowych często wydaje nam się, że krowy podchodzą do stołu paszowego tam, gdzie chcą i tam, gdzie jest miejsce – co jest nieprawdą. Krowy przyzwyczajają się i podchodzą w określone miejsce, wybrane przez siebie lub przez hierarchię w stadzie. Nie może więc być tak, że z jednej strony stołu paszowego wysypany jest źle wymieszany TMR, z dużą ilością słomy, natomiast w drugiej części, na końcu, TMR jest drobniutki, bez słomy.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer