Tucz kogutów – otwórz się na nowe możliwości! FILM

27/08/2021

W fermach kur niosek w Niemczech wprowadzono zakaz masowego uboju świeżo wyklutych kogutów. Zgodnie z prawem, wylęgarnia ma obowiązek zadbać o dobrostan zwierząt i odchować koguty do wagi 1,3 kg. Otwiera to przed polskimi hodowcami drobiu nowe możliwości.

Ułatwieniem dla hodowcy jest fakt, że warunki do tuczu kogutów nie różnią się znacząco od tych, które musi zapewnić, zajmując się tuczem brojlera, kaczki czy indyka. – Największe korzyści dla hodowcy to przede wszystkim gwarantowany zysk – wyjaśnia Robert Gurgul, przedstawiciel firmy Verkap Plus, która od roku zajmuje się tuczem kogutów. – Współpraca z hodowcą rozpoczyna się od tego, że firma wstawiająca dysponuje określoną liczbą piskląt koguta i kieruje je na konkretną fermę. Zabezpieczamy tucz kogutka w pisklęta, paszę, obsługę weterynaryjną, łącznie z badaniami kontrolnymi, oraz załadunek ptaków. Odwracając sytuację, po stronie hodowcy leży odpowiednie przygotowanie kurnika oraz zabezpieczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, energią elektryczną i codzienną obsługą w kurniku.

Produkcja koguta zajmuje od 10 do 12 tygodni. Zgodnie z wytycznymi tucz nie może trwać krócej niż 10 tygodni, ale kończy się w momencie, gdy koguty osiągają wagę 1,3 kg.  Wówczas ptaki trafiają do ubojni.

Jak przygotować kurnik?

W momencie wstawienia pisklęta ważą ok. 34 gramów. Temperatura na wejściu stada do budynku produkcyjnego, mierzona na wysokości, w jakiej koguty bytują, czyli 10 cm nad ściółką, powinna wynosić więc w granicach 34 stopni

Docelowy, zalecany program świetlny to 16 godzin światła i 8 godzin nocy. Natężenie światła w kurniku powinno przy tym wynosić 20 luksów. – Ważne, by hodowca obserwował stado pod kątem zachowania. Jaśniejsze światło jest czynnikiem, który powoduje większą aktywność ptaków, a więc zwiększa nie tylko zużycie paszy, ale i ryzyko kanibalizmu czy płoszenie się stada – mówi Robert Gurgul.

Hodowca powinien też zapewnić w kurniku grzędy – jest to jeden z obowiązkowych elementów podczas produkcji koguta. Koguty preferują grzędy drewniane, ale akceptowalne są również te wykonane z metalu. Mogą być oparte o ścianę, mogą tworzyć konstrukcję w kształcie trójkąta. Przyjmuje się 6 cm grzędy na koguta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie kurnika pod kątem dezynfekcji. Z uwagi na to, że koguty są ptakami bardziej grzebiącymi niż inne gatunki, ich kontakt ze ściółką jest bardziej intensywny, przez co bardziej narażone są na kokcydiozę.

Charakterystyka koguta.

Koguty charakteryzują się wysoką wrażliwością na zmieniające się warunki w kurniku. – Największym problemem, z jakim hodowca może spotkać się podczas tuczu koguta jest duża płochliwość ptaków.  Awaria paszociągu, wentylatora, nietypowe zaświecenie światła czy sygnały zewnętrzne jak nagły hałas, stuk, uderzenie – wszystko to powoduje stres u ptaków – wyjaśnia Robert Gurgul.  Jak zaradzić nadmiernemu stresowi u zwierząt? – Maksymalnie obniżamy natężenie światła, pozostając jednak w zalecanym programie. Dodatkowo staramy się działać zawczasu – musimy przyzwyczajać, uczyć stado, że w kurniku może stać się coś nieoczekiwanego, że może zerwać się żmijka lub coś może spaść. Oswajamy koguty z hałasami: stukamy w linie paszowe, rozmawiamy z nimi, dajemy im sygnały, że w kurniku ktoś się znajduje  – radzi ekspert.

Żywienie kogutów.

Koguty to kolejny gatunek ptaków, dla których stworzyliśmy kompleksowy program żywienia dostosowany do potrzeb i warunków bytowych. Dzięki Centrum Innowacji TASOMIX opracowaliśmy program, który zapewnia ptakom zdrowie, a co za tym idzie gwarantuje hodowcy niską śmiertelność w stadzie.

Program opiera się na dwóch paszach:

  • starterze podawanym do 6 tygodnia życia, który powstał w formie łatwej do pobierania przez małe pisklę kruszonki,
  • growero-finiszerze w formie krótkociętego granulatu bez frakcji pylistej, który optymalizuje przyswajanie składników pokarmowych i przeznaczony jest dla kogutów od 6 tygodnia życia do końca tuczu.

Praktyka dowodzi, że dzięki zastosowaniu dwóch form paszy, wszystkie ptaki, niezależnie od wieku, mogą wyjadać wartościowe składniki pokarmowe.

W przypadku piskląt specjaliści zalecają dodatkowo stosowanie papieru, który poprawia dostęp do paszy. Hodowca może zdecydować się na papier, który po kilku dniach samoistnie ulega rozkładowi lub wybrać tekturę falistą. Każda z tych metod poprawia dostęp piskląt do pokarmu, dzięki czemu mają one udany start i osiągają lepsze wyniki w pierwszym tygodniu życia.

Wstępnie nie zakłada się żadnego programu suplementacji witaminowej. Jest ona stosowana tylko w przypadku, gdy dane stado tego wymaga – decyzję opiera się na wyraźnym wskazaniu lekarza prowadzącego hodowlę.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer