Split feeding to większa wydajność niosek!

26/10/2021

Większa wydajność, dłuższa nieśność, więcej jajek klasy A? To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu  split feedingu – innowacyjnej metody żywienia niosek, odpowiadającej zmiennym w cyklu dobowym potrzebom kury.

Split feeding to alternatywny system żywienia niosek, który opiera się na cyklu powstawania jaja. Składniki odżywcze w paszy podawanej rano i po południu są dostosowane do potrzeb kury w różnych fazach tego cyklu, a co za tym idzie – w pełni wykorzystane. Ta metoda żywienia poprawia wydajność paszy i optymalizuje jakość skorup jaj. Hodowca zyskuje lepiej sortowalne jaja przez dłuższy czas, a w rezultacie – korzystniejszy wynik ekonomiczny.

Zasady żywienia w systemie split feeding.

W systemie split feeding żywimy nioski dwoma rodzajami paszy.

  • Poranne żywienie ma na celu uformowanie zawartości jaj. W ciągu dnia nioska produkuje białko jaja i otoczkę białkową żółtka. W tym czasie zwiększa się zapotrzebowanie na energię, białko i fosfor. Pasza stosowana w porannym żywieniu dostarcza 40% energii.
  • Popołudniowe żywienie wspiera formowanie skorupki jajka. Pasza podawana w tym czasie zaspokaja większe zapotrzebowanie na wapń i pokrywa 60% racji pokarmowej.

Korzyści z zastosowania split feedingu.

Aby wdrożyć split feeding, należy przede wszystkim posiadać co najmniej dwa silosy na kurnik, silos lub wagę przepływową oraz dobrze działający automat przełączający pasze w celu dostosowania ilości paszy do zapotrzebowania. Wszystko to pozwoli płynnie przełączać się między dwoma rodzajami paszy podawanymi o różnych porach dnia.

Zysk jest niebagatelny. Hodowcy, którzy już przetestowali tę alternatywną metodę żywienia, zwracają uwagę na liczne korzyści, jakie płyną ze split feedingu:

  • skorupa lepszej jakości, czyli lepiej sortowalne jaja,
  • o 3-5 gramów mniejsze zużycie paszy,
  • mniejsza ilość i bardziej suchy obornik,
  • niższe dzienne spożycie paszy,
  • niższy FCR,
  • niższy koszt paszy,
  • większa liczba jaj klasy A.

Jeśli rozważasz implementację tej metody na swojej fermie, skontaktuj się z doradcą TASOMIX.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer