Jak prawidłowo przygotować kurnik do odchowu piskląt?

Silosy
16/09/2017

Jednolita temperatura podłogi kurnika, bardziej niż temperatura powietrza, wpływa na dobre rozproszenie piskląt po ich wstawieniu do kurnika i zapobiega zbijaniu się ptaków w grupki. Dla wszystkich producentów drobiu oczywiste jest, że prawidłowy start kurcząt jest najważniejszy, a obok równomiernie rozprowadzanej wody i paszy możliwość znalezienia odpowiedniego środowiska odgrywa ogromną rolę.

Pisklęta nie powinny czuć się zniechęcone do korzystania z jakichkolwiek części kurnika, w przeciwnym razie nierównomierne rozproszenie ptaków może powodować wzmożoną konkurencję o wodę i paszę, co negatywnie wpływa na późniejsze wyniki przez nie osiągane.
W teorii doskonałe środowisko generuje jednorodne rozchodzenie się piskląt po kurniku już od pierwszego dnia. Jednak, jak pokazuje praktyka, pisklęta mimo wszystko grupują się, szukając pożywienia. Skala problemu jest różna, ale jeśli pisklęta omijają niektóre części kurnika już w pierwszych dniach, jest jasne, że znajdują w środowisku jakiś aspekt niedostosowany do ich potrzeb.

Właściwości termiczne kurnika opiera się na następujących elementach:

 • temperaturze powietrza,
 • temperaturze powierzchni ściółki,
 • temperaturze podłogi,
 • wentylacji.

Typowe zalecenia środowiskowe dla piskląt określają temperaturę powietrza w kurniku na poziomie 31-33°C. Jeśli jest ona zbyt wysoka ptaki muszą znaleźć sposób na ochłodzenie się. Robią to najczęściej przez:

 • znalezienie miejsc z niższą temperaturą powietrza, jest to łatwiejsze w przypadku nie do końca szczelnych kurników, gdzie wentylacja i temperatury nie są jednakowe w całym budynku,
 • znalezienie obszarów z chłodniejszą ściółką, na której siadają oddając ciepło przez nogi i stopy, często dzieje się tak gdy temperatura powietrza jest bardzo wyrównana – ptaki zbijają się pod ścianami, gdzie ściółka jest zawsze nieco chłodniejsza,
 • znalezienie miejsc, gdzie betonowa wylewka pod ściółką jest chłodniejsza – sytuacja taka ma miejsce, jeśli ptaki nie mogą znaleźć chłodniejszych miejsc na powierzchni ściółki.

Zalecana temperatura dla ściółki jest zazwyczaj nieco niższa od temperatury powietrza i wynosi około 28-30°C. Jednak temperatura ściółki ma tendencje do wyrównywania temperatury powietrza, gdy ciepłe powietrze rozprowadzane jest po całym kurniku. W związku z tym temperatura betonowej podłogi, pod ściółką, ma największy wpływ na migracje piskląt w kurniku.
Ważne jest zatem, aby jeszcze przed wstawieniem piskląt dokładnie nagrzać kurnik, aby temperatura podłogi osiągnęła około 28°C. Niższa powodować będzie zbijanie się ptaków w grupki i odsuwanie od ścian, zbyt wysoka z kolei poszukiwanie chłodu i grupowanie ptaków pod ścianami kurnika.
Jeśli grupowanie się ptaków nie występuje temperatura podłogi i ściółki jest zazwyczaj wyrównana w całym kurniku i kształtuje się na poziomie 28-29°C. Dobra cyrkulacja podczas ogrzewania budynku jest niezbędna do skierowania ciepła na podłogę, co skutkuje dobrym wyrównaniem jej temperatury. Po wstawieniu piskląt temperatura powietrza wzrasta zazwyczaj do 31-32°C. Łatwiej jest ją podnieść niż obniżyć, zwłaszcza gdy pisklęta zaczęły już migrować do niektórych miejsc w kurniku i przyzwyczajać się do nich. Przeniesienie ich z powrotem może trwać wtedy dzień lub dwa.
Jeśli temperatura podłogi jest niższa niż 28°C, na przykład w bardzo starych lub świeżo wybudowanych kurnikach może być konieczne podwyższenie temperatury powietrza powyżej zalecanej tuż po wstawieniu piskląt.
Podsumowanie – wskazówki zapewniające dobre rozproszenie piskląt w kurniku:

 • nagrzać podłogę do 28-29°C przed wstawieniem piskląt, unikać temperatur powyżej 30°C,
 • unikać nagrzewania ściółki do temperatury powyżej 31°C przez utrzymywanie stałej temperatury powietrza nie przekraczającej 30°C przed wstawieniem piskląt,
 • po wstawieniu ptaków podnieść temperaturę do 31-32°C i sprawdzić zachowanie piskląt po kilku godzinach,
 • podnosić temperaturę stopniowo i tylko jeśli jest to konieczne.
ŹRÓDŁO:

J. Emery. Get your poultry shed preparation right from the start. Poultry World, Jan 2015, Vol. 170, p. 28-29.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer