Dlaczego oświetlenie i temperatura są kluczowe w hodowli niosek?

01/02/2021

Właściwe oświetlenie w kurniku oraz utrzymywanie odpowiedniej temperatury pozwalają na zachowanie stada niosek w dobrej kondycji i optymalne wykorzystanie jego potencjału produkcyjnego.

Oświetlenie kurnika – kluczowe dla produkcji jaj

Długość dnia świetlnego oraz natężenie światła mają ogromny wpływ na produkcję jaj oraz pobieranie paszy. W pierwszych dniach odchowu niosek zaleca się zastosowanie pełnego oświetlenia w kurniku – tak, aby kurczęta mogły bez problemu odnaleźć paszę i wodę. Jednak później należy dążyć do tego, aby dzień świetlny był możliwie najkrótszy – ptaki są wtedy spokojniejsze, mogą także osiągnąć nieśność w zaplanowanym przez hodowcę terminie.

Inaczej kwestia oświetlenia wygląda w okresie nieśności, czyli produkcji jaj. W tym czasie liczba godzin światła na dobę powinna wynosić ok. 15-16 (co jest szczególnie istotne jesienią i zimą). Aby osiągnąć właściwą długość dnia świetlnego, należy w kurniku włączać sztuczne oświetlenie – najlepiej przed wschodem słońca, a nie wieczorem. Naturalne zapadanie zmierzchu ma bowiem korzystny wpływ na masę jaj.

 

Światło dla niosek
  • Nioska widzi więcej barw niż człowiek w świetle dziennym.
  • Nioska lepiej rozpoznaje inne osobniki swojego gatunku przy świetle o intensywności ponad 70 luksów.
  • Nioska widzi światło tradycyjnych jarzeniówek jako uciążliwie migoczące, dlatego nie należy stosować go w kurnikach.
  • Nioska do składania jaj oraz odpoczynku woli półmrok: od 0,5 do 1 luksa.
  • Nioska preferuje przynajmniej 60 luksów do pobierania paszy i wody oraz do grzebania.

W kurniku z systemem wolierowym występuje dużo zaciemnionych miejsc, np. pod rzędami klatek, gdzie kury chciałyby składać jaja. Aby uniknąć składania jaj na podłodze, należy zainstalować tam dodatkowe oświetlenie.

Temperatura w kurniku

Podczas pierwszych tygodni odchowu niosek, ważne jest utrzymanie w kurniku odpowiedniej, stałej temperatury. Kluczowe pod tym względem są pierwsze 3-4 tygodnie, podczas których należy szczególnie pilnować, aby nie przegrzać piskląt.

Na początku okresu nieśności należy utrzymać w kurniku stosunkowo niską temperaturę (ok. 18-20°C). To powinno zachęcić ptaki do lepszego pobierania paszy, a tym samym zwiększenia masy jaj (na każdy obniżony stopień temperatury pobierają one od 1,5 do 2 g więcej paszy).

Po osiągnięciu przez kury pobrania właściwej ilości paszy, należy podnieść temperaturę do ok. 21-25°C, co zapewni stałą i efektywną nieśność. Ale jeśli, np. w wyjątkowo upalne letnie dni temperatura wzrośnie powyżej tych wartości, może to spowodować obniżenie spożycia paszy, a w konsekwencji także mniejszą grubości skorupy jaj. Warto także pamiętać, że wilgotność powietrza w kurniku powinna być utrzymywana na poziomie 60-70%.

 

Kilka słów o paszy

Aby uzyskać optymalne wyniki produkcji jaj, konieczne jest dostarczanie nioskom odpowiedniej paszy – właściwie zbilansowanej i dostosowanej do potrzeb ptaków na każdym etapie ich życia.

Jest to absolutny priorytet w hodowli niosek – dla zachowania ich zdrowia, kondycji i efektywnej nieśności. Niezwykle pomocne w tym względzie mogą okazać się programy żywienia niosek TASOMIX, czyli pasze o zoptymalizowanej strukturze i powtarzalnych parametrach, a także wolne od salmonelli (dzięki procesowi higienizacji).

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer