Wspieramy bezpieczeństwo dzieci z obszarów wiejskich!

Aktywnie wspieramy inicjatywy związane z bezpieczeństwem na terenach wiejskich, a szczególnie te skierowane do najmłodszych. Dlatego też uczestniczyliśmy w rozstrzygnięciu etapu regionalnego XIII ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci, zorganizowanego przez KRUS pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” jako partner i sponsor nagród dla uczestników, którzy zdobyli wyróżnienia.

Ważny cel i założenia

Celem konkursu było popularyzowanie właściwych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwach rolnych, w których na co dzień korzysta się z wielu niebezpiecznych substancji, takich jak np. środki ochrony roślin, nawozy czy paliwa.
Uczestnikami konkursu były dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich powiatu ostrowskiego. Dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – 0-IV klasa i II grupa – IV-VIII klasa. W eliminacjach na poziomie regionalnym wzięło udział 231 uczniów z 24 szkół podstawowych. Konkurs został objęty patronatem honorowym Starosty Ostrowskiego, Pawła Rajskiego.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazujący upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegające skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym substancji niebezpiecznych.

Uroczyste rozstrzygnięcie

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się 5 czerwca 2023 w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim i połączona była z wernisażem wszystkich nagrodzonych prac.

Laureatami w kategorii wiekowej 0-III zostali:

  1. Aleksander Maciak
  2. Zofia Stryjak
  3. Michał Smółka.

Laureatami w kategorii wiekowej IV-VIII zostali:

  1. Aleksandra Bielecka
  2. Julia Detka
  3. Dorota Lubojańska.

Komisja konkursowa przyznała również 18 wyróżnień.

Na zakończenie konkursu odbyła się część artystyczna, przygotowana przez szkołę podstawową z Biskupic Ołobocznych.

Naszą firmę podczas tego wydarzenia reprezentowali Romuald Małota, Kierownik Centrum Doskonalenia Chowu oraz Agnieszka Rybczak-Pawlicka, Marketing Manager. Na uroczystości obecni byli liczni przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, co dodatkowo podniosło rangę tego wydarzenia.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer