Tasomix przejmuje spółkę Piast Pasze

25/07/2023
Co słychać?

W dniu 24.07.2023 podpisaliśmy przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki Piast Pasze, w rezultacie czego wielkość produkcji Tasomix wzrośnie o ponad 400 tys. ton rocznie. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a jej finalizacja przewidziana jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Nowe możliwości

Podpisana umowa jest ważnym krokiem dla naszej firmy i pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję w branży pasz dla zwierząt hodowlanych. Połączenie pozwoli na lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczeń obu firm. Ponadto, firmy Piast Pasze i Tasomix są do siebie podobne pod względem kultury organizacyjnej, jak i podejścia do klienta, co stanowi istotny element udanej fuzji.

Do momentu uzyskania zgody UOKiK i sfinalizowania transakcji, obie spółki będą nadal działać jako dwa odrębne podmioty.

– Połączenie Tasomix i Piast Pasze to wielki krok naprzód dla obu stron. Wspólna praca poszerzy nasze możliwości operacyjne na terenie całego kraju, a tym samym będzie stanowić solidną platformę do dalszego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju naszej działalności – mówi Paweł Świerkula, Prezes Zarządu Tasomix.

Krótko o spółce Piast Pasze

Historia Piast Pasze sięga lat 70. XX wieku, kiedy to firma posiadała zaledwie jeden zakład produkcyjny zlokalizowany w Lewkowcu (południowa Wielkopolska). Początkowo spółka skupiała się na hodowcach brojlerów i indyków. Z czasem Piast Pasze poszerzył swój asortyment o produkty dla trzody chlewnej i bydła, nabywając dodatkowe lokalizacje produkcyjne w Płońsku, Gołańczy i Oleśnie.

Ze względu na lokalizację zakładów Piast Pasze w stosunku do zakładów Tasomix, możliwe będzie wydzielenie dedykowanych wytwórni dla poszczególnych gatunków zwierząt, co pozwoli na bardziej efektywną produkcję pasz. Dodatkowo, firma Piast Pasze posiada dwie unikalne technologie żywienia drobiu, które są efektywne kosztowo oraz wpisują się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju.

Czytaj również

Pobierz plik PDF

Pobierz wybrany numer